029 1700 360 [email protected]

Patteriverkoston ja sisälämpötilojen tasapainoitus

Patteriverkoston perussäädön polku

Valtaosa asunnoista puutteellisesti perussäädettyjä

Arvioiden mukaan kolme neljäsosaa Suomen asuinrakennuskannasta on puutteellisesti perussäädettyjä (Motiva). Perusssäätämättömissä kiinteistöissä lämpötilaerojen arvioidaan olevan keskimäärin yli 3 °C, mutta yli 6 °C:n lämpötilaerotkaan eivät ole harvinaisia.

Rakennuksen lämmitysverkoston perussäädössä vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä säädetään toimimaan suunnitellulla tavalla. Perussäädön avulla voidaan varmistaa, että kaikissa huoneissa on suunnitelmien mukainen lämpötila.

Patteriventtiilit ja termostaatit

Patteriventtiilien täytyy olla esisäädettäviä, jotta saavutetaan paras lopputulos energiansäästön ja asumismukavuuden kannalta. Venttiiliä valittaessa on syytä kiinnittää huomiota sen laatuun ja viimeistelyyn, jotta lämmittäminen olisi mahdollisimman äänetöntä. Lämpöhuollolla on kokemusperäinen tietotaito suunnitella projekti toteutettavaksi markkinoiden laadukkaimmilla ja hiljaisimmilla venttiileillä. Lisäksi venttiilin “neulan” ja “sielun” rakenteilla on merkittävä vaikutus venttiilin mahdolliseen jumiutumiseen. Venttiilien rungot ovat nikkelöityä kuumataottua messinkiä, joka takaa pitkän käyttöiän.

Lämpöhuollon venttiileissä ovat pehmeät tiivisteet. Kovettuvat tiivisteet aiheuttavat pisaravuotoja sekä ilman pääsemistä verkostoon. Venttiilien karat ovat ruostumatonta terästä. Venttiilien esisäätäminen onnistuu vain erikoistyökalulla, jolloin varmistetaan tehdyn tasapainotuksen toimivuus ilman huolia, että joku on päässyt itsenäisesti säätämään verkoston epätasapainoon.

Z

Milloin lämpöverkostoa
on syytä tarkistaa?

Kiinnitä huomiota etenkin näihin oireisiin, jotka usein viestivät toiminnan heikkenemisestä tai siitä, että lämmitysverkostoon on syytä kiinnittää huomiota:

• Asunnoissa vetää
• Asunnoissa on liian kylmä tai kuuma
• Lämpötilat huoneittain tai asunnoittain vaihtelevat runsaasti
• Pattereista kuuluu lorinaa tai putkistosta muita ääniä
• Patteri ei lämpene kunnolla, toimiva patteri on lämmin yläosasta ja hiukan
viileämpi alaosasta
• Patteri on kuuma kesälläkin
• Vesikiertoiseen patteriverkostoon pitää jatkuvasti lisätä vettä
• Verkostoa ei ole huollettu/säädetty yli 20 vuoteen (muissa Pohjoismaissa
verkosto huuhdellaan 10 vuoden välein)
• Rakenteiden muuttuessa kuten esim. julkisivusaneerauksen tai ikkunoiden uusi misen yhteydessä tai lämmitysjärjestelmää vaihtaessa

Perussäädöllä saavutettavan asumismukavuuden lisäksi haettava kustannussäästö on riippuvainen kiinteistön lämmitysolosuhteiden lähtötilanteesta. Mikäli keskilämpötilaa ei voida aikaisemmasta laskea, ei energiasäästöä näin ollen saavuteta.

Vihreä teko

Vuonna 2017 suomalaiset taloyhtiöt kuluttivat rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen 24.000.000 MWh. Yksi Mwh lämpöenergiaa kaukolämmöllä tehtynä tuottaa 149 kg Co2-päästöjä. Meidän visionamme on leikata näitä päästöjä 10 % vuoteen 2030 mennessä ja tähän tarvitsemme teidän apua.

Jos puolet meistä suomalaisista kiinnittäisi huomiota lämmitysjärjestelmänsä tehokkuuteen, saataisiin Co2-päästöjä pudotettua 357 000 000 kg.

Filosofiamme patteriverkkoliiketoiminnan vastuuhenkilö Mikko Alakorvan sanoin

Kouluttauduin puolustusvoimissa sotilaslentäjäksi, mutta koulutuksen loppuvaiheessa jouduin terveydellisistä syistä jättämään lentäjän uran. Uudelleenkouluttauduin ja aloin työskennellä talotekniikan parissa vuonna 2007. Oman työurani aikana olen nähnyt etenkin uudisrakentamiseen liittyvät LVIS-kokonaisuudet yksittäisistä omakotitaloista aina suurimpiin kerrostalo- ja aluerakentamishankkeisiin saakka.

Oma ajatteluni on aina perustunut siihen, että kun yksi taho vastaa sekä suunnittelusta että toteutuksesta, työmailta saadaan huomattava määrä ongelmia pois. Vuoropuhelu eri toimijoiden välillä on väistämätöntä. Tätä toimintamallia käytimme uudispuolella ja yllätyimme itsekin sen tuomista eduista. Kun tilattavan tuotteen määritykseen osallistuu tilaajan lisäksi suunnittelija, toteuttava organisaatio ja parhaassa tapauksessa jopa työn varsinainen suorittaja eli asentaja, saavutetaan useita erilaisia hyötyjä.

Lämpöhuollosta otettiin minuun yhteyttä, kävimme läpi lämmitysverkostojen tasapainotus-markkinoilla vallitsevaa nykytilannetta, totesimme yhdessä, että pystymme rakentamaan juurikin tällaisen tuotteen. Otamme vastuun suunnittelusta toteutukseen ja näin voimme yhdessä tilaajan kanssa määritellä tuotteen, jonka toteutamme. Olen varma, että tällä toimintamallilla pystymme saavuttamaan tilaajalle, asukkaille sekä toteuttajalla merkittäviä etuja:

1. Projektin läpivienti aika lyhenee

2. Syntyy kustannussäästöjä

3. Tyytyväisyys asukaspalautteissa

4. Hyvä työilmapiiri koko ketjussa näkyy lopulta asukkaalle saakka

Toteuttavalle yritykselle syntyy tuttu toimintamalli suunnittelusta asennukseen. Tällä mallilla saavutamme asentajille selkeitä työmaita, jossa kaikki osapuolet tietävät mistä on sovittu. Asentajien työpäivään ei enää sisältyisi epäselvyyksiä vastuista tai urakkarajoista.

Meillä on yhdessä mahdollisuus olla vaikuttamassa tarkempaan ja energiatehokkaampaan lämmitykseen olemassa olevissa kiinteistöissä, ei pelkästään uusissa rakennuksissa. Tuotteistamalla patteriverkoston perussäädön ja huoneistojen lämpötilan optimoinnin, pystymme yhdessä saavuttamaan huomattavat vaikutukset myös lämmityksen tuottamiin CO2-päästöihin. Haluan olla tekemässä tätä muutosta yhdessä teidän kanssa!

Lämpöhuolto Group Oy

Lämpöhuolto Group Oy on kotimaisessa omistuksessa oleva energia-alalla vahvasti vaikuttava yhtiö. Omistajiin kuuluvat Taalerin kiertotalousrahasto Ky sekä toimiva johto.

Meille Lämpöhuollolla on erityisen tärkeää luoda positiivinen asiakaskokemus jokaisesta toteutetusta kohteesta. Suunnittelu ja toteuttaminen täytyy olla aina asiakkaan näkökulmasta laadukasta ja kustannustehokasta. Toteuttamisessa olemme luoneet jokaiseen tuotealueeseen selkeät omat rutiinit,
jotta työn tekeminen kohteessa etenee joutuisasti ja vaivattomasti.

Lämpöhuollolla on vahva kokonaiskäsitys urakoiden toteuttamisesta selkeiden toimintamallien mukaan, suunnittelusta toteutukseen saakka.

Haluatko olla meidän mukana vaikutamassa puhtaampaan tulevaisuuteen?