4 faktaa kaukolämpölaitteistosta

Kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Suomessa, ja sen käyttö on ollut kasvussa jo vuosia. Tässä artikkelissa kerromme sinulle neljä olennaista faktaa kaukolämpölaitteistosta.

1. Kaukolämpölaitteiston käyttöikä voi vaihdella

Kaukolämpölaitteiston tekninen ja taloudellinen käyttöikä on 20-25 vuotta. Tässä ajassa laitteisto kuluu ja sen lämmönjohtokyky kärsii. Hiljalleen lämmityskustannukset alkavat nousta ja laitteiston rikkoutumisen riski kasvaa.

Mikäli laitteisto lähenee jo 20 vuoden ikää, ja siihen tulee vika, on yleensä fiksumpaa vaihtaa laite kokonaan uuteen korjaamisen sijaan. Näin varmistetaan laitteiston toimintavarmuus ja turvallinen käyttö.

 

2. Kaukolämpölaitteiston huolto kannattaa jättää ammattilaisen huoleksi

Sekä teknisesti että taloudellisesti hyvin toimiva kaukolämpölaitteisto on oivallinen asia sekä kiinteistön asukkaan että lompakon näkökulmasta. Siksi onkin suositeltavaa, että kaukolämpölaitteisto tarkastutetaan säännöllisesti.

Kaukolämpölaitteistoon liittyvät asennus- ja huoltotyöt on aina syytä jättää ammattilaisen hoidettavaksi. Näin varmistat, että työt tehdään turvallisesti ja laitteistosi toimii moitteettomasti.

Lämpöhuollon palvelusopimusasiakkaana saat osana sopimusta vuosittaisen tarkastuskäynnin. Seuraamme myös kaukolämpölaitteistoasi etävalvonnan avulla – jos ongelmia tai korjattavaa ilmenee, pystymme reagoimaan nopeasti.

 

3. Laitteiston kunto ja säädöt vaikuttavat kaukolämmön hintaan

Kaukolämmön hinta on teema, joka puhuttaa monia kaukolämpötalouksia ja uutta kotia rakentavia. Fakta on se, että kaukolämmittäjän on mahdollista vaikuttaa lämmityksen kustannuksiin omilla toimillaan.

Kaukolämmön hinta riippuu energiayhtiöstä ja tuotantotavasta, jonka vuoksi se vaihtelee paikkakuntakohtaisesti. Käyttäjän kannalta kaukolämpö on hyvin helppo ja vaivaton, sillä se ei vaadi asukkaalta juurikaan huoltoa tai ylläpitoa.

Kaukolämmön hinta jakaantuu yleensä kahteen osaan – energiamaksuun ja tehomaksuun.

Energiamaksua maksetaan käytettyjen kilowattituntien mukaan. Tehomaksu lasketaan korkeimman  energiankäyttöhuipun (kW) mukaan. Yhä useampi energiayhtiö on siirtynyt käyttämään tehomaksua osana kaukolämpöhinnoitteluaan. Tehomaksun tavoitteena on ohjata ihmisiä kuluttamaan sähköä tasaisemmin ja näin varmistaa sähkön toimitusvarmuus koko Suomessa.

Lisäksi kaukolämpöverkkoon liityttäessä maksetaan liittymismaksu, jolla energiayhtiö kattaa muun muassa kaukolämpöverkoston rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvia kuluja.

Keskiarvoja kaukolämmön hinnoista alkuvuodesta 2019 (Energiateollisuus ry)

  • Omakotitalo: energiamaksu keskimäärin 68,60 euroa megawattitunnilta, tehomaksu 25,21 euroa megawattitunnilta. Kokonaishinta kuukausitasolla yhteensä 141 euroa.
  • 15 asunnon rivi- tai kerrostalo: energiamaksu keskimäärin 68,70 euroa, tehomaksu 16,37 euroa. Yhteensä 71 euroa per asunto kuukaudessa.
  • 80 asunnon kerrostalo: energiamaksu 68,64 euroa, tehomaksu 12,03 euroa ja kokonaiskustannukset kuukausitasolla 50 euroa per asunto.

Miten kaukolämmön hintaan voi vaikuttaa?

Yksi keskeisimmistä vaikuttamistavoista on pitää kaukolämpölaitteisto ja sen säädöt kunnossa.

Optimaalisessa kaukolämmön käytössä on kaukolämpöveden jäähtymä mahdollisimman suuri. Jäähtymällä tarkoitetaan kaukolämpöverkostosta kiinteistöön tulevan ja kiinteistöstä kaukolämpöverkkoon palaavan veden lämpötilaeroa.

Kaukolämpöveden jäähtymän lasku on yleensä merkki laitteistossa olevasta viasta. Jos jäähtymä laskee kesäaikana alle 25 asteen tai lämmityskaudella alle 40 asteen, on hyvä tarkistuttaa laitteiston kunto kaukolämpöasiantuntijalla.

 

4. Kaukolämpölaitteiston vikaa ei välttämättä havaitse ulospäin

Kaukolämpölaitteisto voi hajota monella tapaa, mutta vikojen havaitseminen on usein vaikeaa. Monesti käy niin, että ongelmat havaitaan vasta, kun käydään tarkemmin läpi kaukolämpöjärjestelmästä saatavia arvoja tai laitteiston kuntoa.

Voit havaita kaukolämpölaitteiston vian seuraavista asioista:

  • kaukolämpölaitteiston jäähtymä on huonontunut
  • ongelmat käyttöveden lämpötilan säätämisessä – vettä voi joutua laskemaan pitkään, ennen kuin saadaan halutun lämpöistä vettä
  • sisälämpötilan ongelmat – asunto saattaa jäädä kylmillä säillä liian viileäksi
  • lämmitysputkistosta kuuluu kovaäänistä kohinaa
  • vesilukemat kasvavat, vaikka kulutus pysyisi samanlaisena
  • jos käyttövesi värjäytyy vihreäksi, kaukolämpövettä on päässyt kiinteistön käyttöveden joukkoon.

Mikäli havaitset edellä mainittuja seikkoja ja epäilet kaukolämpölaitteiston vikaa, ota yhteyttä kaukolämpöasiantuntijaamme.

Tiedätkö, missä kunnossa kaukolämpölaitteistosi on? Tilaa Lämpöhuollon ilmainen kuntokartoitus!