Visiomme patteriverkkoliiketoiminnan vastuuhenkilö Mikko Alakorvan sanoin

Kouluttauduin puolustusvoimissa sotilaslentäjäksi, mutta koulutuksen loppuvaiheessa jouduin terveydellisistä syistä jättämään lentäjän uran. Uudelleenkouluttauduin ja aloin työskennellä talotekniikan parissa vuonna 2007. Oman työurani aikana olen nähnyt etenkin uudisrakentamiseen liittyvät LVIS-kokonaisuudet yksittäisistä omakotitaloista aina suurimpiin kerrostalo- ja aluerakentamishankkeisiin saakka.

Oma ajatteluni on aina perustunut siihen, että kun yksi taho vastaa sekä suunnittelusta että toteutuksesta, työmailta saadaan huomattava määrä ongelmia pois. Vuoropuhelu eri toimijoiden välillä on väistämätöntä. Tätä toimintamallia käytimme uudispuolella ja yllätyimme itsekin sen tuomista eduista. Kun tilattavan tuotteen määritykseen osallistuu tilaajan lisäksi suunnittelija, toteuttava organisaatio ja parhaassa tapauksessa jopa työn varsinainen suorittaja eli asentaja, saavutetaan useita erilaisia hyötyjä.

Lämpöhuollosta otettiin minuun yhteyttä, kävimme läpi lämmitysverkostojen tasapainotus-markkinoilla vallitsevaa nykytilannetta, totesimme yhdessä, että pystymme rakentamaan juurikin tällaisen tuotteen. Otamme vastuun suunnittelusta toteutukseen ja näin voimme yhdessä tilaajan kanssa määritellä tuotteen, jonka toteutamme. Olen varma, että tällä toimintamallilla pystymme saavuttamaan tilaajalle, asukkaille sekä toteuttajalla merkittäviä etuja:

1. Projektin läpivienti aika lyhenee

2. Syntyy kustannussäästöjä

3. Tyytyväisyys asukaspalautteissa

4. Hyvä työilmapiiri koko ketjussa näkyy lopulta asukkaalle saakka

Toteuttavalle yritykselle syntyy tuttu toimintamalli suunnittelusta asennukseen. Tällä mallilla saavutamme asentajille selkeitä työmaita, jossa kaikki osapuolet tietävät mistä on sovittu. Asentajien työpäivään ei enää sisältyisi epäselvyyksiä vastuista tai urakkarajoista.

Meillä on yhdessä mahdollisuus olla vaikuttamassa tarkempaan ja energiatehokkaampaan lämmitykseen olemassa olevissa kiinteistöissä, ei pelkästään uusissa rakennuksissa. Tuotteistamalla patteriverkoston perussäädön ja huoneistojen lämpötilan optimoinnin, pystymme yhdessä saavuttamaan huomattavat vaikutukset myös lämmityksen tuottamiin CO2-päästöihin. Haluan olla tekemässä tätä muutosta yhdessä teidän kanssa!